Mua bán Nhà phố tại Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

1 - 15 của 175
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Khánh Xuân

₫ 2.55 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

120 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 4.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

₫ 2.34 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

₫ 2.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

68 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

106 m2
Bắc
3
2
₫ 2.98 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Tiến

70 m2
Tây
2
1
₫ 1.25 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Thành

₫ 1.85 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Nhất

180 m2
Nam
3
₫ 5.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Thành

₫ 5.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

₫ 2.3 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Nhất

₫ 135 triệu

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

124 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

420 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 1.19 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

408 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 1.19 tỷ

05/25/2020