Mua bán nhà phố tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 218
Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

60 m2
Đông Bắc
₫ 2.39 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

52 m2
Đông Bắc
₫ 2.279 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

74 m2
Đông Nam
₫ 2.399 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

72 m2
Tây Nam
₫ 6.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Xuân Khánh

81 m2
₫ 9.8 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

72 m2
₫ 6.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

95 m2
₫ 10.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

55 m2
Đông Nam
₫ 13 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

240 m2
Tây Bắc
₫ 7.9 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

38 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 1.55 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Lạc

110 m2
Đông Nam
₫ 14.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Phú

129 m2
₫ 22.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.999 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

30 m2
₫ 4 triệu

11/21/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

40 m2
₫ 6.5 triệu

11/21/2019