Mua bán nhà phố tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 176
Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

120 m2
₫ 6.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

50 m2
₫ 4.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

76 m2
₫ 7.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

90 m2
Tây Nam
2
₫ 4.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

38 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 1.55 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

92 m2
₫ 10.6 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Xuân Khánh

63 m2
Đông
₫ 3.1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.999 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

127 m2
₫ 2.999 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

200 m2
₫ 1.8 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

90 m2
₫ 2.32 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

64 m2
₫ 3.65 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Lạc

80 m2
₫ 2.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Lạc

270 m2
₫ 7.5 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

180 m2
₫ 13 tỷ

11/13/2019