Mua bán nhà phố tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 198
Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

72.3 m2
Tây Nam
₫ 6.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

₫ 1.98 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

156 m2
₫ 4.19 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Thới Bình

73 m2
₫ 3.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

88 m2
Tây Nam
3
3
₫ 4.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

90 m2
₫ 7.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

85.5 m2
₫ 4.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

45 m2
₫ 1.55 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

47 m2
₫ 2.08 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

58 m2
₫ 2.48 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 3.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

90 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 4.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Tân An

70 m2
Đông Nam
₫ 23 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Xuân Khánh

68 m2
Đông Bắc
₫ 10.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Thới Bình

115 m2
₫ 11 tỷ

11/20/2019