Mua bán nhà phố tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 192
Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Phú

150 m2
₫ 5.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

117 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 12.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Lạc

₫ 2.73 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

270 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 5.95 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

180 m2
Đông Nam
2
3
₫ 4.19 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

626 m2
Đông
5
₫ 90 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

175 m2
3
₫ 4.4 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

70 m2
Tây Nam
3
2
₫ 2.79 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

81 m2
6
7
₫ 5.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

47 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 3.36 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

126 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 9.2 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

140 m2
5
6
₫ 3.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

148 m2
₫ 14 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

230 m2
Đông Nam
₫ 20 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

56 m2
Đông Nam
3
3
₫ 3.699 tỷ

12/15/2019