Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 91
Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

60 m2
₫ 590 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị Trấn An Thạnh

₫ 2.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 1.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

₫ 3.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 850 triệu

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 4.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 1.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 2.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

191 m2
₫ 2.43 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

₫ 3.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 1.67 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

68 m2

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

187 m2

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

70.5 m2
₫ 2.98 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 1.95 tỷ

05/23/2020