Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 91
Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

₫ 1.95 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

80 m2
₫ 1.74 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

740 m2
₫ 11 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

400 m2
₫ 8 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Hoà

₫ 2.6 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

50 m2
₫ 1.9 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

75 m2
₫ 850 triệu

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

66 m2
₫ 2.55 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

43 m2
₫ 1.55 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

88 m2
₫ 1.78 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Nhâm

56 m2
₫ 1.69 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

49 m2
₫ 2.5 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

66 m2
₫ 2.65 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

227 m2
₫ 5.7 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

34 m2
₫ 1.9 tỷ

05/23/2020