Mua bán nhà phố tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 162
Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

80 m2
₫ 1.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

80 m2
₫ 1.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

75 m2
₫ 1.47 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

160 m2
Đông
2
3
₫ 2.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

160 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

160 m2
Tây
3
2
₫ 3.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

160 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

270 m2
Đông
3
3
₫ 3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

150 m2
Đông
6
3
₫ 2.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

100 m2
Đông Bắc
6
3
₫ 2.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

₫ 1.89 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

75 m2
₫ 1.42 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

80 m2
₫ 1.55 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 12 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

150 m2
12
12
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 12 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

150 m2
12
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019