Mua bán Nhà phố tại Bến Tre, Bến Tre

1 - 15 của 34
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Phường Phú Khương

100 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

166 m2
4
3
₫ 2.39 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

184 m2
4
3
₫ 2.4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

162 m2
4
3
₫ 2.25 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

210 m2
4
3
₫ 3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

162 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

200 m2
4
3
₫ 2.4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

166 m2
4
3
₫ 2.4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

166 m2
4
3
₫ 2.39 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

162 m2
4
3
₫ 2.25 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

162 m2
4
3
₫ 2.25 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

166 m2
4
3
₫ 2.39 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

166 m2
4
3
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Sơn Đông

160 m2
4
3
₫ 2.35 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Bến Tre

Bến Tre, Bến Tre, Xã Bình Phú

166 m2
4
3
₫ 2.39 tỷ

05/19/2020