Mua bán nhà phố tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 3340
BÁN KHÁCH SẠN RESIDENCE TRÊN ĐƯỜNG PHAN CHU TRINH, TP VŨNG TÀU

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

3200 m2
₫ 92 tỷ

02/16/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 16 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

88 m2
Tây Bắc
₫ 12.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

₫ 12 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 5.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

₫ 15 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

57 m2
₫ 2.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

30 m2
₫ 2.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

37 m2
₫ 2.85 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 5.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 3.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

31 m2
₫ 2.18 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

75 m2
₫ 3.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

65 m2
₫ 3.45 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

96 m2
₫ 3.5 tỷ

02/21/2020