Kết quả trang 53 cho Mua bán Mặt bằng tại Việt Nam

781 - 795 của 804
Mua bán Mặt bằng bán lẻ 111 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

111 m2
₫ 2.7 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 35 m2 tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

35 m2
Đông Nam
₫ 1.666 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 4 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

4 m2
₫ 370 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

8 m2
₫ 770 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

30 m2
₫ 95 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

80 m2
₫ 3.2 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

30 m2
₫ 1.15 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Nhựt

60 m2
₫ 731 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Nhựt

60 m2
₫ 731 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

200 m2
₫ 350 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017