Kết quả trang 2 cho Mua bán Mặt bằng tại Việt Nam

16 - 30 của 614
Mua bán Mặt bằng văn phòng 167 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

167 m2
₫ 79 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 640 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 90 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 600 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 80 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 240 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 55 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1190 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1190 m2
₫ 68 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 2900 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

2900 m2
₫ 1.4 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

200 m2
₫ 39 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 149 tỷ

04/09/2020

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

₫ 80 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 302 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 180 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 180 m2 tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

180 m2
₫ 3.2 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
Đông
₫ 3.3 tỷ

04/09/2020

Mua bán Kho xưởng 6300 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

6300 m2
₫ 47.5 tỷ

04/09/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 25 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

25 m2
₫ 85 triệu

04/09/2020

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

300 m2
₫ 15 tỷ

04/09/2020