Mua bán đất nền tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1 - 7 của 7
Mua bán Mặt bằng văn phòng 700 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

700 m2
Bắc
5
₫ 40 tỷ

12/14/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

130 m2
₫ 3.5 tỷ

02/05/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

120 m2
₫ 3.5 tỷ

12/14/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 141 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

141 m2
₫ 4.5 tỷ

11/07/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 141 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

141 m2
₫ 4.5 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 111 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

111 m2
₫ 2.7 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 111 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

111 m2
₫ 2.6 tỷ

05/29/2017