Mua bán Mặt bằng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Bán 1.334 m2 sàn giá 15 triệu/m2 có thỏa thuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

1334 m2
₫ 20.01 tỷ

05/13/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 6.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Kho xưởng 6119 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

6119 m2
₫ 85 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng 33 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

33 m2
1
₫ 120 triệu

05/19/2020

Mua bán Mặt bằng 209 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

209 m2
3
₫ 7.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 98 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

98 m2
₫ 15 triệu

05/22/2020

Mua bán Kho xưởng 6118 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

6118 m2
₫ 79 tỷ

05/21/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1612 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

1612 m2
Đông Bắc
₫ 136 tỷ

05/19/2020

Mua bán Mặt bằng 1400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

1400 m2
₫ 2 tỷ

05/18/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

300 m2
9
₫ 25 tỷ

05/18/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 577 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

577 m2
Tây Bắc
1
₫ 26 tỷ

05/07/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 141 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

141 m2
₫ 4.5 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 111 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

111 m2
₫ 2.7 tỷ

10/12/2017