Mua bán mặt bằng tại Phường Phú Mỹ, Quận 7

1 - 8 của 8
Mua bán Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

65 m2
₫ 18.5 triệu

11/14/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 6 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

6 m2
Đông Nam
₫ 150 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 4 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

4 m2
₫ 200 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 3 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

3 m2
₫ 90 triệu

10/12/2017