Mua bán Mặt bằng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 11 của 11
Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
Tây Bắc
4
₫ 45 triệu

07/11/2020

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

3000 m2
₫ 110 tỷ

07/08/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 320 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

320 m2
Tây
4
₫ 50 triệu

07/07/2020

Mua bán Mặt bằng 680 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

680 m2
1
₫ 230 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng 75 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

75 m2
1
₫ 15 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 206.56 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

206.56 m2
₫ 10.428 tỷ

07/01/2020

Mua bán Mặt bằng 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

600 m2
₫ 750 triệu

07/01/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 250 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

250 m2
₫ 11 tỷ

06/30/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

100 m2
₫ 1.1 tỷ

06/30/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 540 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

540 m2
₫ 12 triệu

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

100 m2
₫ 57.5 triệu

05/04/2020