Mua bán Mặt bằng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 40
Mua bán Mặt bằng văn phòng 98 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 39 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 167 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

167 m2
₫ 79 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 630 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 455 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 650 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

650 m2
₫ 700 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 176 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

176 m2
₫ 130 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 141 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

141 m2
₫ 130 tỷ

08/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

400 m2
₫ 80 tỷ

08/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

80 m2
₫ 55 tỷ

08/04/2020

Mua bán Mặt bằng 79.2 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

79.2 m2
₫ 54 tỷ

08/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 144 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 159 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 160 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

160 m2
₫ 149 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 264 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

264 m2
₫ 210 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 20540 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

20540 m2
₫ 1.5 tỷ

08/01/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

45 m2
2
₫ 21 triệu

08/01/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 96 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

96 m2
₫ 350 triệu

08/01/2020