Mua bán Mặt bằng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 38
Mua bán Mặt bằng 79.2 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

79.2 m2
₫ 54 tỷ

07/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 275 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

275 m2
₫ 38 tỷ

07/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 1500 tỷ

07/02/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

400 m2
₫ 80 tỷ

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

80 m2
₫ 55 tỷ

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 201 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

201 m2
₫ 135 tỷ

06/26/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

80 m2
₫ 38 triệu

06/24/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 874 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 860 tỷ

06/23/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

16 m2
₫ 1.9 tỷ

06/22/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 630 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 455 tỷ

06/22/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 183 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

183 m2
₫ 160 triệu

06/22/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 96 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

96 m2
₫ 350 triệu

06/20/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 167 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

167 m2
₫ 79 tỷ

06/19/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 144 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 159 tỷ

06/19/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 98 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 39 tỷ

06/19/2020