Mua bán mặt bằng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 44
Mua bán Kho xưởng 2635 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

2635 m2
₫ 76 tỷ

11/18/2019

Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

1000 m2
₫ 29 tỷ

11/18/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

8 m2
₫ 25 tỷ

11/18/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

100 m2
₫ 900 triệu

11/16/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

60 m2
1
₫ 4 triệu

11/16/2019

Mua bán Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

600 m2
₫ 26 tỷ

11/15/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn An Lạc

100 m2
4
₫ 5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

100 m2
₫ 5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Tạo

8 m2
Đông
₫ 250 triệu

11/14/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

8 m2
₫ 250 triệu

11/14/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

8 m2
₫ 250 triệu

11/14/2019

Mua bán Kho xưởng 350 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Nhựt

350 m2
₫ 2.8 tỷ

11/08/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 37 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

37 m2
₫ 2.7 tỷ

05/15/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 5000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

5000 m2
₫ 45 tỷ

05/15/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

16 m2
₫ 180 triệu

05/12/2018