Mua bán Mặt bằng tại Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 22
Mua bán Mặt bằng 249 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

249 m2
₫ 25 triệu

07/04/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

1000 m2
₫ 25 tỷ

07/04/2020

Mua bán Mặt bằng 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

₫ 25 tỷ

07/04/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

₫ 25 tỷ

07/03/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

₫ 25 tỷ

07/02/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 370 tỷ

06/30/2020

Mua bán Kho xưởng 1500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

1500 m2
₫ 210 triệu

06/30/2020

Mua bán Mặt bằng 380000 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

380000 m2

06/30/2020

Mua bán Mặt bằng 1300 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

1300 m2
₫ 35 triệu

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

1000 m2
₫ 25 tỷ

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

₫ 25 tỷ

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng 97 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

97 m2
Tây Nam
₫ 18.7 tỷ

06/29/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

1000 m2
₫ 25 tỷ

06/27/2020

Mua bán Mặt bằng 5700 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

5700 m2
₫ 50 tỷ

06/27/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

1000 m2
₫ 25 tỷ

06/26/2020