Mua bán Mặt bằng văn phòng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 23
Mua bán Mặt bằng văn phòng 346 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

346 m2
₫ 95 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

200 m2
₫ 39 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

200 m2
₫ 39 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 600 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 80 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 640 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 90 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 14000 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

14000 m2
₫ 340 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 294.4 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

294.4 m2
₫ 82 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

55 m2
Bắc
₫ 14.7 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 330 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

330 m2
₫ 56 tỷ

07/10/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

300 m2
Đông Nam
₫ 55 tỷ

07/08/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 66 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

66 m2
4
₫ 10.5 tỷ

07/07/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 130 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 2800 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

2800 m2
₫ 318 tỷ

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 28 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

28 m2
₫ 1.8 tỷ

07/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 10.5 tỷ

07/05/2020