Mua bán mặt bằng văn phòng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 15
Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

300 m2
₫ 70 tỷ

12/10/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 140 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

140 m2
₫ 55 triệu

12/09/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 59 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

59 m2
₫ 18 triệu

12/06/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 130 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

130 m2
₫ 155 triệu

12/03/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 13

120 m2
₫ 18 tỷ

12/02/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

60 m2
₫ 18 triệu

11/29/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

₫ 18 triệu

11/27/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 64 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

64 m2
₫ 15 tỷ

11/25/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

50 m2
₫ 1 tỷ

02/01/2018

Mua bán Mặt bằng văn phòng 126 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

126 m2
₫ 10.8 tỷ

08/06/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

135 m2
₫ 6.6 tỷ

08/02/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 135 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

135 m2
₫ 6.6 tỷ

08/01/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 76 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

76 m2
₫ 9.6 tỷ

07/25/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 88 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

88 m2
₫ 17.5 tỷ

06/19/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 120 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

120 m2
₫ 18.5 tỷ

06/16/2017