Mua bán Mặt bằng văn phòng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 9 của 9
Mua bán Mặt bằng văn phòng 402 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 11 tỷ

08/05/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

300 m2
₫ 70 tỷ

08/04/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1200 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1200 m2
₫ 45 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 312 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

312 m2
₫ 156 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 2900 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

2900 m2
₫ 1.4 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1190 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1190 m2
₫ 68 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 304 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

304 m2
₫ 119 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 353 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 100 tỷ

07/27/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 406 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

406 m2
₫ 105 tỷ

07/21/2020