Mua bán Mặt bằng văn phòng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 12 của 12
Mua bán Mặt bằng văn phòng 304 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

304 m2
₫ 119 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 402 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 11 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 312 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

312 m2
₫ 156 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 406 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

406 m2
₫ 105 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 2900 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

2900 m2
₫ 1.4 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1190 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1190 m2
₫ 68 tỷ

05/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

70 m2
₫ 6 triệu

05/21/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

45 m2
₫ 14 triệu

05/21/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

300 m2
₫ 70 tỷ

05/19/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 353 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 100 tỷ

05/19/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1200 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

1200 m2
₫ 45 tỷ

05/18/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 187 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

187 m2
₫ 45 tỷ

04/29/2020