Mua bán nhà tại Tiền Giang

1 - 15 của 18
Mua bán Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

65 m2
1
₫ 12 triệu

11/8/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 11.5 tỷ

11/8/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 65 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

65 m2
2
₫ 7.9 tỷ

11/8/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 124 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

124 m2
Đông Bắc
2
₫ 22 triệu

11/7/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 240 ha tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 55 tỷ

11/1/2019

Mua bán Mặt bằng văn phòng 76 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

76 m2
₫ 3 tỷ

12/15/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 200 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

200 m2

10/11/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 54 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

54 m2
₫ 5.4 tỷ

8/10/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 600 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 28

600 m2
₫ 11 tỷ

8/2/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 38 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

38 m2
₫ 1.1 tỷ

4/17/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 38 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

38 m2
₫ 930 triệu

3/9/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 68 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

68 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

3/9/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

40 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

2/16/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 10033 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

10033 m2
₫ 270 tỷ

2/6/2017

Mua bán Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

170 m2
₫ 15.5 tỷ

12/2/2016