Mua bán Mặt bằng văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 138
Mua bán Mặt bằng văn phòng 260 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

260 m2
₫ 245 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

70 m2
1
₫ 3.6 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 40 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

40 m2
₫ 10.5 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 102 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

102 m2
₫ 42 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 290 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

290 m2
₫ 12 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 874 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 860 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 291 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 120 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

100 m2
₫ 29.5 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 406 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

406 m2
₫ 105 tỷ

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 183 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

183 m2
₫ 160 triệu

08/09/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 170 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

170 m2
₫ 15.5 tỷ

08/08/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 300 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

300 m2
Đông Nam
₫ 55 tỷ

08/08/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

35 m2
1
₫ 1 tỷ

08/07/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 950 triệu

08/07/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 2800 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

2800 m2
₫ 318 tỷ

08/07/2020