Mua bán Mặt bằng văn phòng tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 15
Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 250 triệu

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1400 m2
₫ 3 tỷ

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 600 triệu

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 300 triệu

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 200 triệu

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

400 m2
₫ 100 triệu

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1400 m2
₫ 1.8 tỷ

08/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

60 m2
₫ 22 tỷ

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

50 m2
₫ 15 triệu

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 19 triệu

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

80 m2
₫ 18 triệu

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

90 m2
₫ 18 triệu

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

85 m2
₫ 19 triệu

08/03/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 100 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

100 m2
₫ 2.5 tỷ

07/23/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 150 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân

150 m2
₫ 35 triệu

05/07/2020