Mua bán Mặt bằng văn phòng tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 18
Mua bán Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

60 m2
₫ 3 tỷ

07/11/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 69 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

69 m2
5
₫ 12.5 tỷ

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 400 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1400 m2
₫ 1.8 tỷ

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 200 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 600 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

400 m2
₫ 100 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1000 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1000 m2
₫ 300 triệu

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 1400 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

1400 m2
₫ 3 tỷ

07/06/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 85 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

85 m2
₫ 35 tỷ

07/02/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 145 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

145 m2
₫ 57 tỷ

07/02/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 231 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

231 m2
₫ 28 tỷ

07/01/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 50 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

50 m2
₫ 15 triệu

06/26/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 80 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

₫ 19 triệu

06/26/2020

Mua bán Mặt bằng văn phòng 90 m2 tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

90 m2
₫ 18 triệu

06/26/2020