Cho thuê nhà tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 10 của 10
Mua bán Mặt bằng bán lẻ 614 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

614 m2
₫ 125 tỷ

11/21/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 120 triệu

11/15/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 1 tỷ

11/15/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 31 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

31 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

11/07/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 4 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

4 m2
₫ 370 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

8 m2
₫ 770 triệu

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

130 m2
₫ 6.6 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

130 m2
₫ 6.6 tỷ

10/12/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

30 m2
₫ 400 triệu

09/09/2017

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 77 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

77 m2
Đông Bắc

10/27/2016