Mua bán mặt bằng bán lẻ tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 32
Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

₫ 1.35 tỷ

02/21/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 280 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn An Lạc

280 m2
₫ 4 tỷ

02/20/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

100 m2
₫ 900 triệu

02/20/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

8 m2
₫ 250 triệu

02/18/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Tạo

8 m2
Đông
₫ 250 triệu

02/18/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

8 m2
₫ 25 tỷ

02/18/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Quý Tây

8 m2
₫ 250 triệu

02/18/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 37 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

37 m2
₫ 2.7 tỷ

05/15/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 5000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

5000 m2
₫ 45 tỷ

05/15/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

16 m2
₫ 180 triệu

05/12/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

16 m2
₫ 200 triệu

05/12/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

20 m2
₫ 1.1 tỷ

05/12/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 12 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

12 m2
₫ 190 triệu

05/12/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 8 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

8 m2
₫ 220 triệu

05/12/2018

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Lợi

60 m2
₫ 300 triệu

05/11/2018