Mua bán kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 33
Mua bán Kho xưởng 350 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

350 m2
₫ 8.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 767 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

767 m2
₫ 3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 690 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

690 m2
Đông
₫ 54.51 tỷ

11/5/2019

Mua bán Kho xưởng 293 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

293 m2
₫ 8.55 tỷ

11/4/2019

Mua bán Kho xưởng 7250 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

7250 m2
₫ 160 tỷ

11/4/2019

Mua bán Kho xưởng 1900 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

1900 m2
₫ 8 tỷ

11/4/2019

Mua bán Kho xưởng 213 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

213 m2
₫ 7.2 tỷ

11/4/2019

Mua bán Kho xưởng 1130 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

1130 m2
₫ 62.15 tỷ

5/23/2019

Mua bán Kho xưởng 750 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

750 m2
₫ 26 tỷ

5/23/2019

Mua bán Kho xưởng 2200 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

2200 m2
₫ 150 triệu

5/23/2019

Mua bán Kho xưởng 1300 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

1300 m2
₫ 40 tỷ

5/23/2019

Mua bán Kho xưởng 16300 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

16300 m2
₫ 330 tỷ

5/23/2019

Mua bán Kho xưởng 1507 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

1507 m2
₫ 22 tỷ

8/22/2018

Mua bán Kho xưởng 270 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

270 m2
₫ 8.9 tỷ

8/22/2018