Mua bán kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 11 của 11
Mua bán Kho xưởng 690 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

690 m2
Đông
₫ 54.51 tỷ

02/22/2020

Mua bán Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

₫ 5.68 tỷ

02/20/2020

Mua bán Kho xưởng 1700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

1700 m2
₫ 93.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Kho xưởng 1300 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

1300 m2
₫ 40 tỷ

02/17/2020

Mua bán Kho xưởng 7250 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

7250 m2
₫ 160 tỷ

02/17/2020

Mua bán Kho xưởng 1900 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

1900 m2
₫ 8 tỷ

02/17/2020

Mua bán Kho xưởng 213 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

213 m2
₫ 7.5 tỷ

02/16/2020

Mua bán Kho xưởng 6383.8 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

6383.8 m2
₫ 32.7 tỷ

02/15/2020

Mua bán Kho xưởng 3100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

3100 m2
₫ 200 triệu

02/11/2020

Mua bán Kho xưởng 1507 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

1507 m2
₫ 22 tỷ

08/22/2018

Mua bán Kho xưởng 270 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

270 m2
₫ 8.9 tỷ

08/22/2018