Mua bán kho xưởng tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 19
TOP
Chính chủ cần bán nhà xưởng diện tích 921m2.

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

921 m2
₫ 6.3 tỷ

01/11/2018

Mua bán Kho xưởng 826 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

826 m2
Tây
₫ 12 tỷ

11/18/2019

Mua bán Kho xưởng 699 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

699 m2
₫ 15.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Kho xưởng 2168 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2168 m2
₫ 27 tỷ

11/15/2019

Mua bán Kho xưởng 286.4 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

286.4 m2
₫ 10.24 tỷ

11/14/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Trung Chánh

400 m2
Đông Nam
₫ 11 tỷ

11/13/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

₫ 14 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 486 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

486 m2
0
₫ 2.18 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

1800 m2
Đông Nam
₫ 13 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

500 m2
Đông Nam
₫ 5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

300 m2
₫ 13.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

400 m2
₫ 14 tỷ

11/10/2019

Mua bán Kho xưởng 286.4 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

286.4 m2
₫ 10.24 tỷ

11/10/2019

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

₫ 13.5 tỷ

11/10/2019

Mua bán Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

700 m2
₫ 15.2 tỷ

11/10/2019