Mua bán kho xưởng tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 11 of 11
Mua bán Kho xưởng 699 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

699 m2
₫ 15.2 bill

01/20/2020

Mua bán Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

2800 m2
₫ 22 bill

01/16/2020

Mua bán Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

1800 m2
Đông Nam
₫ 13 bill

01/16/2020

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

400 m2
₫ 14 bill

01/14/2020

Mua bán Kho xưởng 826 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

826 m2
Tây
₫ 12 bill

01/14/2020

Mua bán Kho xưởng 990 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

990 m2
₫ 20 bill

01/14/2020

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

300 m2
₫ 13.5 bill

01/13/2020

Mua bán Kho xưởng 286.4 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Xuân

286.4 m2
₫ 10.24 bill

01/09/2020

Mua bán Kho xưởng 2168 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2168 m2
₫ 27 bill

01/08/2020

Mua bán Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

600 m2
Đông Nam
₫ 6.7 bill

01/07/2020

Mua bán Kho xưởng 178 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

178 m2
2
₫ 4.5 bill

01/07/2020