Mua bán Kho xưởng tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 10 của 10
Mua bán Kho xưởng 11200 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

11200 m2
₫ 168 triệu

08/07/2020

Mua bán Kho xưởng 990 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Thới Nhì

990 m2
₫ 20 tỷ

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 90 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

90 m2
₫ 160 tỷ

08/05/2020

Mua bán Kho xưởng 5200 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

5200 m2
₫ 104 tỷ

08/05/2020

Mua bán Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

700 m2
₫ 15.2 tỷ

08/04/2020

Mua bán Kho xưởng 8686 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

8686 m2
Đông Nam
₫ 102 tỷ

08/02/2020

Mua bán Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Ðông Thạnh

700 m2
₫ 12.5 tỷ

07/30/2020

Mua bán Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

1800 m2
Đông Nam
₫ 13 tỷ

07/28/2020

Mua bán Kho xưởng 2168 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Nhị Bình

2168 m2
₫ 27 tỷ

07/28/2020