Mua bán kho xưởng tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

1000 m2
₫ 15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Kho xưởng 2532 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

2532 m2
Đông Nam
₫ 13 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 3765 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

3765 m2
₫ 26 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 1250 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1250 m2
₫ 4.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

600 m2
Tây
₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Kho xưởng 9800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

9800 m2
₫ 46.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Kho xưởng 6374 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

6374 m2
₫ 47 tỷ

12/01/2019

Mua bán Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

₫ 5.7 triệu

11/29/2019

Mua bán Kho xưởng 1775 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1775 m2
Đông Nam
₫ 4.4 tỷ

11/25/2019

Mua bán Kho xưởng 2022 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

2022 m2
₫ 11 tỷ

11/22/2019

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

4000 m2
₫ 16 tỷ

01/11/2018

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

4000 m2
₫ 16 tỷ

01/11/2018

Mua bán Kho xưởng 6996 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

6996 m2
Đông Bắc
₫ 6.2 tỷ

01/11/2018