Mua bán kho xưởng tại Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 16
Mua bán Kho xưởng 2022 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

2022 m2
₫ 11 tỷ

11/22/2019

Mua bán Kho xưởng 2022 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

2022 m2
₫ 10.95 tỷ

11/22/2019

Mua bán Kho xưởng 1250 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Nhuận Ðức

1250 m2
₫ 4.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Kho xưởng 9800 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân An Hội

9800 m2
₫ 46.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Phú Hòa Ðông

2000 m2
₫ 10.95 tỷ

11/16/2019

Mua bán Kho xưởng 6374 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

6374 m2
₫ 47 tỷ

11/15/2019

Mua bán Kho xưởng 1775 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1775 m2
Đông Nam
₫ 4.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Kho xưởng 3765 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

3765 m2
₫ 26 tỷ

11/13/2019

Mua bán Kho xưởng 240 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

240 m2
16
₫ 1.7 tỷ

11/13/2019

Mua bán Kho xưởng 2532 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

2532 m2
Đông Nam
₫ 13 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

400 m2
₫ 27.5 tỷ

11/10/2019

Mua bán Kho xưởng 3700 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

3700 m2
₫ 21.1 tỷ

11/10/2019

Mua bán Kho xưởng 1775 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

1775 m2
₫ 4.4 tỷ

11/06/2019

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

4000 m2
₫ 16 tỷ

01/11/2018

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

4000 m2
₫ 16 tỷ

01/11/2018