Mua bán Kho xưởng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 17
Mua bán Kho xưởng 250 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

250 m2
₫ 17 triệu

08/11/2020

Mua bán Kho xưởng 315 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

315 m2
₫ 15 triệu

08/11/2020

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

500 m2
₫ 15 triệu

08/08/2020

Mua bán Kho xưởng 315 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

315 m2
₫ 15 triệu

08/07/2020

Mua bán Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn An Lạc

6000 m2
₫ 47 tỷ

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Tây
1
₫ 27 triệu

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Đông
1
₫ 30 triệu

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng

600 m2
₫ 26 tỷ

08/05/2020

Mua bán Kho xưởng 286 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

286 m2
₫ 4.5 tỷ

08/04/2020

Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Hưng Long

1000 m2
₫ 10 tỷ

08/04/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

₫ 6 tỷ

08/03/2020

Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

1000 m2
Tây Bắc
2
₫ 10 tỷ

08/03/2020

Mua bán Kho xưởng 3872 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

3872 m2
Tây
₫ 6.5 tỷ

08/03/2020

Mua bán Kho xưởng 200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

200 m2
1
₫ 7 tỷ

08/01/2020

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

300 m2
₫ 12 triệu

07/31/2020