Mua bán Kho xưởng tại Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

1 - 10 của 10
Mua bán Kho xưởng 9000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Xuân Mai

9000 m2
₫ 17 tỷ

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

8000 m2
₫ 36 tỷ

08/06/2020

Mua bán Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Chúc Sơn

₫ 25 tỷ

08/03/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Chúc Sơn

5000 m2
₫ 14 tỷ

07/29/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

5000 m2
₫ 230 triệu

07/29/2020

Mua bán Kho xưởng 8100 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

8100 m2
₫ 23.5 tỷ

07/26/2020

Mua bán Kho xưởng 5700 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Chúc Sơn

5700 m2
₫ 25.65 tỷ

07/26/2020

Mua bán Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Chúc Sơn

8000 m2
₫ 3 tỷ

07/26/2020

Mua bán Kho xưởng 19000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

19000 m2
₫ 66.5 tỷ

07/24/2020

Mua bán Kho xưởng 8100 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

8100 m2
₫ 25 tỷ

07/24/2020