Mua bán kho xưởng tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 83
Mua bán Kho xưởng 14325 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng

14325 m2
₫ 60 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 7000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

7000 m2

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

5000 m2
₫ 40 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

6000 m2
₫ 96 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 19000 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

19000 m2
₫ 66.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 13400 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

13400 m2
₫ 67 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

4500 m2
₫ 30 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 7000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Hà Hồi

7000 m2
₫ 42 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

8000 m2
₫ 28 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4700 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

4700 m2
₫ 37.6 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

1500 m2
₫ 25.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 9320 m2 tại Huyện Đan Phượng

TP.Hà Nội, Huyện Đan Phượng, Xã Đan Phượng

9320 m2
₫ 37 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

5000 m2
₫ 37.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 8100 m2 tại Huyện Chương Mỹ

TP.Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Xã Phú Nghĩa

8100 m2
₫ 25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4880 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

4880 m2
₫ 48.8 tỷ

11/12/2019