Mua bán kho xưởng tại Huyện Đức Hoà, Long An

1 - 14 của 14
Mua bán Kho xưởng 15000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

15000 m2
₫ 150 tỷ

11/15/2019

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

3000 m2
₫ 24 tỷ

11/15/2019

Mua bán Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

2800 m2
₫ 20 tỷ

11/14/2019

Mua bán Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Hựu Thạnh

3200 m2
₫ 10 tỷ

11/13/2019

Mua bán Kho xưởng 414 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Thị trấn Đức Hoà

414 m2
₫ 3.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

8000 m2
₫ 7.9 triệu

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 30000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

30000 m2
₫ 275 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

2400 m2
₫ 20 tỷ

11/9/2019

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

10000 m2
₫ 70 tỷ

11/7/2019

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Thượng

500 m2
₫ 5.3 tỷ

11/6/2019

Mua bán Kho xưởng 12000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

12000 m2
₫ 80 tỷ

11/6/2019

Mua bán Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

8000 m2
₫ 60 tỷ

11/5/2019

Mua bán Kho xưởng 35000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

35000 m2
₫ 275 tỷ

11/5/2019

Mua bán Kho xưởng 3219 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

3219 m2
₫ 6.7 tỷ

8/1/2017