Mua bán kho xưởng tại Huyện Đức Hoà, Long An

1 - 15 của 20
Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

1000 m2
₫ 7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

5000 m2
₫ 30 tỷ

12/07/2019

Mua bán Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

₫ 6.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

10000 m2
₫ 70 tỷ

12/05/2019

Mua bán Kho xưởng 28600 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

28600 m2
₫ 280 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 15000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

15000 m2
₫ 145 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Hựu Thạnh

3200 m2
₫ 10 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 5739 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

5739 m2
₫ 22 tỷ

12/03/2019

Mua bán Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

2400 m2
₫ 20 tỷ

12/02/2019

Mua bán Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

2800 m2
₫ 20 tỷ

11/30/2019

Mua bán Kho xưởng 860 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

860 m2
₫ 10 tỷ

11/29/2019

Mua bán Kho xưởng 414 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Thị trấn Đức Hoà

414 m2
₫ 3.5 tỷ

11/23/2019

Mua bán Kho xưởng 1568 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

1568 m2
₫ 15 tỷ

11/23/2019

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

3000 m2
₫ 18 tỷ

11/23/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

400 m2
₫ 3 tỷ

11/23/2019