Mua bán kho xưởng tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 10 của 10
Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
-2
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 58 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4916 m2
₫ 57 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

5452 m2
₫ 65.4 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

09/21/2020

Mua bán kho xưởng  tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

10000 m2
₫ 55 tỷ

09/18/2020