Mua bán kho xưởng tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 10 của 10
Mua bán Kho xưởng 5452 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

5452 m2
₫ 65.4 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
-2
₫ 59 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/03/2019

Mua bán Kho xưởng 4916 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4916 m2
₫ 57 tỷ

12/02/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 58 tỷ

12/02/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/02/2019

Mua bán Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

1400 m2
Tây
₫ 16 tỷ

11/17/2017