Mua bán kho xưởng tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 9 của 9
Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
-2
₫ 59 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

11/11/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

11/6/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

11/6/2019

Mua bán Kho xưởng 10350 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

10350 m2
₫ 350 triệu

11/2/2019

Mua bán Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Phước Lợi

600 m2
₫ 2.8 tỷ

10/31/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

10/29/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

10/29/2019

Mua bán Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

1400 m2
Tây
₫ 16 tỷ

11/17/2017