Mua bán kho xưởng tại Long An

1 - 15 của 31
Mua bán Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

₫ 6.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Kho xưởng 1316 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

1316 m2
₫ 31 tỷ

12/13/2019

Mua bán Kho xưởng 414 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Thị trấn Đức Hoà

414 m2
₫ 3.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Kho xưởng 7300 m2 tại Tân An

Long An, Tân An, Phường Khánh Hậu

7300 m2
₫ 37 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 3610 m2 tại Tân An

Long An, Tân An, Phường 3

3610 m2
₫ 40 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 5452 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

5452 m2
₫ 65.4 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4917 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

4917 m2
Đông Nam
₫ 59 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Thượng

500 m2
₫ 5.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 10400 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

10400 m2
₫ 5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Kho xưởng 16000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

16000 m2
₫ 96 tỷ

12/11/2019

Mua bán Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

400 m2
₫ 3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

4500 m2
₫ 11 tỷ

12/11/2019

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

3000 m2
₫ 18 tỷ

12/11/2019

Mua bán Kho xưởng 1568 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

1568 m2
₫ 15 tỷ

12/11/2019