Mua bán Kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 16
Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2
₫ 40 tỷ

05/27/2020

Mua bán Kho xưởng 13000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

13000 m2
₫ 32 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 13000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

13000 m2
₫ 32 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 12000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

12000 m2
₫ 34 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

6000 m2
₫ 34 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 20000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

20000 m2
₫ 60 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

5000 m2
₫ 16 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 6200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

6200 m2
₫ 17 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 25000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

25000 m2
₫ 87.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

870 m2
₫ 34 triệu

05/20/2020

Mua bán Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

870 m2
₫ 37 triệu

05/20/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

5000 m2
Đông Nam
₫ 17.5 tỷ

05/17/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

5000 m2
₫ 23 tỷ

05/15/2020

Mua bán Kho xưởng 7500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

7500 m2
₫ 18 tỷ

05/13/2020

Mua bán Kho xưởng 13700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

13700 m2
₫ 32 tỷ

05/06/2020