Mua bán kho xưởng tại Hưng Yên

1 - 12 của 12
Mua bán Kho xưởng 7500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

7500 m2
₫ 18 tỷ

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 33000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

33000 m2
₫ 990 triệu

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2
₫ 40 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 9430 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Phùng Chí Kiên

9430 m2
₫ 13 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

870 m2
₫ 37 triệu

12/09/2019

Mua bán Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

870 m2
₫ 34 triệu

12/09/2019

Mua bán Kho xưởng 270000 m2 tại Huyện Khoái Châu

Hưng Yên, Huyện Khoái Châu, Thị trấn Khoái Châu

270000 m2
₫ 35 tỷ

12/09/2019

Mua bán Kho xưởng 14000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

14000 m2
₫ 28 tỷ

12/06/2019

Mua bán Kho xưởng 57460 m2 tại Huyện Khoái Châu

Hưng Yên, Huyện Khoái Châu, Xã Phùng Hưng

57460 m2
₫ 85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Kho xưởng 34000 m2 tại Huyện Kim Động

Hưng Yên, Huyện Kim Động, Xã Lương Bằng

34000 m2
₫ 40 tỷ

12/05/2019

Mua bán Kho xưởng 15000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

15000 m2
₫ 20 tỷ

12/04/2019

Mua bán Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

₫ 10 tỷ

12/02/2019