Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 7 của 7
Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

560000 m2
₫ 480 triệu

09/28/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
2
₫ 20 tỷ

09/24/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

2286 m2
₫ 11.7 tỷ

09/25/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
1
₫ 20 tỷ

09/18/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

56600 m2
₫ 500 tỷ

09/29/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

2500 m2
₫ 11.25 tỷ

09/25/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

₫ 2.4 tỷ

09/22/2020