Mua bán kho xưởng tại Đồng Nai

1 - 15 của 19
Mua bán kho xưởng tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

10000 m2
₫ 70 tỷ

10/08/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

56600 m2
₫ 500 tỷ

10/01/2020

Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

560000 m2
₫ 480 triệu

09/28/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Thị Trấn Vĩnh An

300000 m2
₫ 40 tỷ

09/19/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân An

8800 m2
₫ 38 tỷ

09/19/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Suối Cát

24000 m2
₫ 10 tỷ

10/16/2020

Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
2
₫ 20 tỷ

09/24/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thiện Tân

12000 m2
₫ 18 tỷ

09/28/2020

Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

2286 m2
₫ 11.7 tỷ

09/25/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

1600 m2
₫ 17 tỷ

09/25/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân An

8800 m2
₫ 38 tỷ

09/24/2020

Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
1
₫ 20 tỷ

09/18/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

750 m2
₫ 3.6 tỷ

10/18/2020

Mua bán kho xưởng tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1161 m2
₫ 9 tỷ

10/03/2020

Mua bán kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

56600 m2
₫ 500 tỷ

09/29/2020