Mua bán Kho xưởng tại Đồng Nai

1 - 14 của 14
Mua bán Kho xưởng 2286 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

2286 m2
₫ 11.7 tỷ

07/04/2020

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
2
₫ 20 tỷ

07/02/2020

Mua bán Kho xưởng 2500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

2500 m2
₫ 11.25 tỷ

07/01/2020

Mua bán Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thiện Tân

3500 m2
₫ 14 tỷ

06/30/2020

Mua bán Kho xưởng 110000 m2 tại Huyện Định Quán

Đồng Nai, Huyện Định Quán, Xã Suối Nho

110000 m2
Đông
₫ 60 tỷ

06/30/2020

Mua bán Kho xưởng 21517 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đông Hòa

21517 m2
Đông Nam
2
₫ 14.7 tỷ

06/30/2020

Mua bán Kho xưởng 190 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Biên

190 m2
Đông Nam
₫ 4.1 tỷ

06/29/2020

Mua bán Kho xưởng 8800 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân An

8800 m2
₫ 38 tỷ

06/25/2020

Mua bán Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1200 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

06/25/2020

Mua bán Kho xưởng 1152 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bình Minh

1152 m2
4
₫ 4.5 tỷ

06/24/2020

Mua bán Kho xưởng 266 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bình Minh

266 m2
Đông
2
₫ 2.1 tỷ

06/24/2020

Mua bán Kho xưởng 100000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Thị Trấn Gia Ray

100000 m2
₫ 35 tỷ

06/24/2020

Mua bán Kho xưởng 8800 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Tân An

8800 m2
₫ 38 tỷ

06/23/2020

Mua bán Kho xưởng 300 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

300 m2
Đông Nam
₫ 20 tỷ

06/18/2020