Mua bán Kho xưởng tại Bắc Ninh

1 - 12 của 12
Mua bán Kho xưởng 6800 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

6800 m2
₫ 600 triệu

07/01/2020

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

10000 m2
₫ 34 tỷ

06/29/2020

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Song Hồ

4000 m2
₫ 250 triệu

06/29/2020

Mua bán Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2000 m2
₫ 140 triệu

06/29/2020

Mua bán Kho xưởng 423 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

423 m2
₫ 8.88 tỷ

06/26/2020

Mua bán Kho xưởng 3916 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

3916 m2
₫ 59.34 tỷ

06/24/2020

Mua bán Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

2500 m2
₫ 230 triệu

06/15/2020

Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1000 m2
₫ 66 triệu

06/12/2020

Mua bán Kho xưởng 47000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Yên Trung

47000 m2
₫ 82 tỷ

06/12/2020

Mua bán Kho xưởng 49999 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

49999 m2
₫ 82 tỷ

06/12/2020

Mua bán Kho xưởng 18000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

18000 m2
₫ 32 tỷ

06/12/2020

Mua bán Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

2000 m2
₫ 128 triệu

06/12/2020