Mua bán kho xưởng tại Việt Nam

1 - 15 của 285
Mua bán Kho xưởng 18137 m2 tại Huyện Đạ Tẻ

Lâm Đồng, Huyện Đạ Tẻ, Thị Trấn Đạ Tẻn

18137 m2
₫ 27 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 7300 m2 tại Tân An

Long An, Tân An, Phường Khánh Hậu

7300 m2
₫ 32 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 3610 m2 tại Tân An

Long An, Tân An, Phường 3

3610 m2
₫ 40 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 49000 m2 tại Huyện Gò Dầu

Tây Ninh, Huyện Gò Dầu, Xã Cẩm Giang

49000 m2
₫ 80 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

₫ 49 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

₫ 47 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 200 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà An

₫ 5.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 200 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà An

₫ 5.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 13400 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

13400 m2
₫ 67 tỷ

12/12/2019

Mua bán Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

4500 m2
₫ 30 tỷ

12/12/2019