Mua bán đất thổ cư tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1 - 15 của 21
Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

₫ 2.765 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

₫ 800 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 315 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

315 m2
₫ 5.2 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

104 m2
₫ 1.73 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

87 m2
₫ 660 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

₫ 750 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

₫ 680 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

130 m2
Tây
₫ 61 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

140 m2
Tây Bắc
₫ 5.11 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 251 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

251 m2
₫ 1.56 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 266 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

266 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Hội Hợp

200 m2
Tây Bắc
₫ 2.6 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 113 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

113 m2
Tây Nam
₫ 1.95 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Thanh Trù

100 m2
₫ 1.2 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

100 m2
Đông Nam
₫ 700 triệu

11/5/2019