Mua bán bất động sản tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 16
Mua bán Đất thổ cư 780 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

780 m2
Đông Nam
₫ 14 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

200 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Tích Sơn

174 m2
Đông Nam
₫ 3.85 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

168 m2
Tây Bắc
₫ 3.67 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Liên Bảo

105 m2
Đông Nam
₫ 2.31 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 303 m2 tại Huyện Tam Đảo

Vĩnh Phúc, Huyện Tam Đảo, Xã Tam Quan

₫ 1.9 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

100 m2
₫ 9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thị xã Phúc Yên

Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, Phường Phúc Thắng

₫ 11 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Đồng Tâm

137 m2
₫ 650 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

100 m2
₫ 3.05 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

₫ 2.1 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xã Định Trung

114 m2
₫ 1.9 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Huyện Tam Dương

Vĩnh Phúc, Huyện Tam Dương, Xã Kim Long

230 m2
₫ 1.65 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phường Khai Quang

300 m2
Đông Nam
₫ 2.73 tỷ

07/16/2018

Mua bán Đất thổ cư 102.5 m2 tại Huyện Bình Xuyên

Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên, Xã Bá Hiến

102.5 m2

02/16/2017