Mua bán đất thổ cư tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 464
Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

70 m2
₫ 1.98 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

70 m2
₫ 1.93 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

71 m2
₫ 2.15 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

71 m2
₫ 2.23 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

55 m2
₫ 1.45 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 55 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

55 m2
₫ 1.42 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

₫ 1.26 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

150 m2
Tây Bắc
₫ 15 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

79 m2
₫ 3.1 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 254 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

254 m2
₫ 12 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

210 m2
Tây Bắc
₫ 8.9 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

95 m2
Đông Nam
₫ 5.8 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

95 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

95 m2
Đông Nam
₫ 5.9 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

60 m2
Tây Nam
₫ 2.33 tỷ

01/16/2020