Mua bán Đất thổ cư tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1494
Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

63 m2
Tây
₫ 1.67 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

80 m2
₫ 2.1 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 4.5 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

100 m2
₫ 1.8 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 185 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

185 m2
₫ 24 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 1510 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

1510 m2
₫ 35 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

67 m2
Đông Bắc
₫ 2.7 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

63 m2
₫ 2 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

60 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

50 m2
₫ 2.2 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

58 m2
₫ 3.2 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

45 m2
₫ 2.1 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 69 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

69 m2
Đông Bắc
₫ 3.55 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 443 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

443 m2
₫ 21.042 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

62 m2
Tây
₫ 1.7 tỷ

08/09/2020