Mua bán đất thổ cư tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1326
Đất Thổ Cư, Giá đầu tư, gần Nhà Thờ Fatima, ĐH Học Luật Bình Triệu

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

70 m2
₫ 5.1 tỷ

09/11/2020

Mua bán đất thổ cư 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

70 m2
₫ 2.2 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

100 m2
₫ 1.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

100 m2
₫ 3 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 1.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 2444 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

2444 m2
₫ 42 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

100 m2
₫ 2.2 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 50 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

50 m2
₫ 2.5 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 75 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

75 m2
₫ 3.5 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

90 m2
₫ 4.8 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

80 m2
₫ 4.4 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 70 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

70 m2
₫ 2.26 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 65 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

65 m2
₫ 3.8 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 74 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

74 m2
₫ 2.24 tỷ

09/25/2020