Mua bán Đất thổ cư tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1494
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

100 m2
₫ 2.3 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

100 m2
₫ 2.3 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú

78 m2
₫ 3.8 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 240.5 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

240.5 m2
₫ 8.5 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

82 m2
₫ 1.4 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

72 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

100 m2
₫ 1.4 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Tam Bình

72 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 133 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

133 m2
Đông Bắc
₫ 5.28 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 259 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

259 m2
Đông Bắc
₫ 10.58 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 76.8 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

76.8 m2
₫ 1.78 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 91.2 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

91.2 m2
₫ 1.95 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 75.04 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

75.04 m2
₫ 1.5 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

68 m2
₫ 1.82 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

90 m2
₫ 2.1 tỷ

08/09/2020