Mua bán Đất thổ cư tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 122
TOP
BÁN ĐẤT 2 MẶT TIỀN LŨY BÁN BÍCH

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

670 m2
Tây
₫ 1 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

100 m2
₫ 1.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

100 m2
₫ 1.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

52 m2
₫ 5.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

64 m2
₫ 6.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

144 m2
₫ 8.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

70 m2
₫ 5.85 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

64 m2
₫ 4.65 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 37 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

37 m2
₫ 2.85 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 7.1 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 7.9 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

106 m2
₫ 12.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 48 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

48 m2
₫ 4 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

64 m2
₫ 5.2 tỷ

05/23/2020