Mua bán Đất thổ cư tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

80 m2
₫ 3 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 241 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 45 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

80 m2
₫ 33 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

130 m2
₫ 1.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

80 m2
₫ 2.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

75 m2
₫ 2.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

40 m2
₫ 2.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

68 m2
₫ 2.85 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

64 m2
₫ 6.25 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 4.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

100 m2
₫ 2.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

150 m2
₫ 4.6 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

60 m2
₫ 3.5 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 13

132 m2
₫ 1.6 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

120 m2
₫ 750 triệu

05/21/2020