Mua bán đất thổ cư tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

80 m2
₫ 1.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

102 m2
₫ 1400 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

67 m2
₫ 1.548 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

105 m2
Đông
₫ 790 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

₫ 2.1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 13

120 m2
₫ 440 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

112 m2
₫ 1.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

87 m2
₫ 1.4 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

210 m2
Tây Bắc

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1504 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

1504 m2
₫ 115 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

75 m2
₫ 5.35 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

130 m2
₫ 1.2 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

102 m2
₫ 1.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

105 m2
₫ 1.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

85 m2
₫ 800 triệu

11/13/2019