Mua bán đất thổ cư tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 90
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

80 m2
₫ 1.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

80 m2
₫ 1.9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 41 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

41 m2
₫ 3.7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 4680 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

₫ 125 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1984 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

1984 m2
₫ 228 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

115 m2
₫ 1.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 13

75 m2
₫ 2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 1.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

62 m2
₫ 1.95 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

100 m2
₫ 1.45 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

80 m2
₫ 1.8 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

80 m2
₫ 280 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 147 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

147 m2
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 268 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

268 m2
₫ 18.09 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 783 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

783 m2
₫ 100 tỷ

11/18/2019