Mua bán Đất thổ cư tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 119
Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

56 m2
Nam
₫ 4.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

75 m2
₫ 1.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

54 m2
Tây Bắc
₫ 4.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 58 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

58 m2
Nam
₫ 4.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 41 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

41 m2
₫ 3.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

90 m2
₫ 1.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

120 m2
₫ 3.1 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

83 m2
₫ 7.5 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

65 m2
Đông Nam
₫ 4.1 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

200 m2
Tây Nam
₫ 13 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

130 m2
₫ 1.5 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

73 m2
Tây Nam
₫ 7.9 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

90 m2
₫ 1.95 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

70 m2
₫ 1.7 tỷ

05/22/2020