Mua bán đất thổ cư tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 131
Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

160 m2
₫ 1.6 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 783 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

783 m2
₫ 100 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

160 m2
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

120 m2
₫ 7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

42.5 m2
₫ 3.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

360 m2
₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

52 m2
₫ 6.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

65 m2
₫ 3.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

75 m2
₫ 860 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

90 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

79 m2
₫ 740 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

89 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

83 m2
₫ 1.162 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

108 m2
₫ 1.728 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

81 m2
₫ 1.134 tỷ

12/12/2019