Mua bán Đất thổ cư tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 133
Mua bán Đất thổ cư 63.5 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

63.5 m2
Đông Nam
₫ 100 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

90 m2
Đông
₫ 1.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

90 m2
₫ 2.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

100 m2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

56 m2
₫ 5.45 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 215 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

215 m2
₫ 32 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

150 m2
Nam
₫ 790 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 199 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

199 m2
₫ 12.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 39 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

39 m2
Bắc
₫ 4.1 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

100 m2
₫ 2.2 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

100 m2
₫ 1.9 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 49.6 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

49.6 m2
Tây Nam
₫ 4.25 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

100 m2
₫ 7.7 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

360 m2
₫ 850 triệu

05/23/2020