Mua bán đất thổ cư tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 769
TOP
TOP
TOP
Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

80 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

80 m2
₫ 1.9 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 72 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

72 m2
₫ 1.9 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 60 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

60 m2
₫ 1.8 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 72 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

72 m2
₫ 2.8 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 114 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

114 m2
₫ 3.42 tỷ

09/27/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

100 m2
₫ 3 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

90 m2
₫ 2.7 tỷ

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

90 m2
₫ 2.75 tỷ

09/22/2020