Mua bán Đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1081 - 1095 của 1119
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ

100 m2
₫ 790 triệu

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

108 m2
₫ 5.13 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

54 m2
Đông
₫ 3.3 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 221 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

221 m2
₫ 15.5 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

100 m2
Tây
₫ 2.65 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1000 m2
₫ 29 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú A

52 m2
₫ 1.525 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

160 m2
Tây Nam
₫ 7.2 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

160 m2
Tây Nam
₫ 7.2 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

72 m2
₫ 1.75 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

75 m2
₫ 620 triệu

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

₫ 4.2 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 77 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

77 m2
₫ 4.7 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

200 m2
₫ 10 tỷ

05/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 6000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

6000 m2
₫ 350 tỷ

05/01/2020