Mua bán Đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1119
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

100 m2
Đông Nam
₫ 5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 3.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

84 m2
Đông Bắc
₫ 4.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

61 m2
Nam
₫ 3.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ

100 m2
₫ 800 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường 9

100 m2
₫ 1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long

80 m2
₫ 1.035 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 182 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

182 m2
₫ 2.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

64 m2
₫ 1.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 416 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

416 m2
Đông
₫ 6.656 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

60 m2
₫ 900 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

100 m2
₫ 1.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

95 m2
₫ 3.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

60 m2
₫ 600 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

90 m2
₫ 1.8 tỷ

05/25/2020