Mua bán đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 2381
Mua bán đất thổ cư 81 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

81 m2
₫ 1.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

100 m2
₫ 5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

1000 m2
₫ 8 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 63 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

63 m2
₫ 2.43 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 93 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

93 m2
₫ 3.8 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 56 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

56 m2
₫ 2.54 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 66 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

66 m2
₫ 2.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 115 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

115 m2
₫ 11.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

80 m2
₫ 1.3 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 2767 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

2767 m2
₫ 40 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 63 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

63 m2
₫ 2.43 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 52 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

52 m2
₫ 2.1 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 84 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

84 m2
₫ 955 triệu

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 109 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

109 m2
₫ 1.85 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 63 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

63 m2
₫ 2.55 tỷ

11/18/2020