Mua bán đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2381
Mua bán đất thổ cư 66 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

66 m2
Đông
₫ 2.75 tỷ

11/23/2020

Mua bán đất thổ cư 97 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

97 m2
₫ 6.45 tỷ

11/19/2020

Mua bán đất thổ cư 570 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

570 m2
₫ 15.5 tỷ

11/19/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

120 m2
₫ 2.2 tỷ

11/19/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

₫ 1.8 tỷ

11/19/2020

Mua bán đất thổ cư 107 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

107 m2
₫ 4.3 tỷ

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 465 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ

465 m2
₫ 9.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 77.4 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ

77.4 m2
₫ 2.45 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 68.8 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

68.8 m2
₫ 2.62 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 54 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

54 m2
₫ 2.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 82 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

82 m2
₫ 2.83 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 54 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

54 m2
₫ 2.5 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 93 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

93 m2
₫ 3.9 tỷ

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 50 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

50 m2
₫ 800 triệu

11/18/2020

Mua bán đất thổ cư 70 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

70 m2
₫ 3.08 tỷ

11/18/2020