Mua bán Đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1119
TOP
Gia đình có công việc nên sang nhượng lại lô đất .

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

60 m2
Đông Nam
₫ 3.3 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

90 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1000 m2
₫ 15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

200 m2
₫ 1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1000 m2
₫ 500 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1000 m2
₫ 500 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

110 m2
₫ 1.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

300 m2
₫ 847 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

73 m2
₫ 1.168 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 290 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

290 m2
₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

95 m2
₫ 1.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

100 m2
₫ 960 triệu

05/25/2020