Mua bán Đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1226
TOP
Gia đình có công việc nên sang nhượng lại lô đất .

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

60 m2
Đông Nam
₫ 3.3 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

83 m2
Đông
₫ 5.6 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 108.2 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

108.2 m2
₫ 4 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 15.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

1000 m2
₫ 250 triệu

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

90 m2
₫ 1.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

100 m2
₫ 1.35 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long

70 m2
₫ 1 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

80 m2
₫ 900 triệu

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

100 m2
₫ 900 triệu

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 52 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

52 m2
₫ 3.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú A

74 m2
₫ 3.25 tỷ

05/28/2020