Mua bán đất thổ cư tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 614
Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

64 m2
₫ 5.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

65 m2
₫ 5.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

66 m2
₫ 2.9 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

90 m2
₫ 5.3 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

70 m2
₫ 2.85 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

91 m2
₫ 4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

75 m2
₫ 3.35 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

92 m2
₫ 3.6 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

60 m2
₫ 2.85 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

66 m2
₫ 2.9 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

80 m2
₫ 3.2 tỷ

02/25/2020